DRÖNARSCAN
SVERIGE

Digitala tvillingar / Kartor & 3D modeller / Exakta Volymberäkningar / Uppföljning framdrift / Webportal för uppföljning

Utrustning

Vi använder RTK-Drönare med näst intill exakt positionering genom Swepos samt GPS-drönare för viss uppföljning som inte kräver lokala koordinatsystem. Kontrollpunkter för uppföljning på mark mäter vi in med Rtk-Gps

Licens & Försäkring

Vi är försäkrade för flygning och innehar operatörs & Fjärrpilotlicenser enligt Transportstyrelsens krav. I de fall Spridningstillstånd krävs ansöker vi om detta om ni önskar

Rikstäckande

Vi erbjuder våra tjänster i Sveriges alla län. Dronarscan.se är en del av Drönartjänst Sverige AB med 27 piloter

Leverans

Leverans sker genom vår kanal på Wetransfer och erbjuder vi även weblagring med enkel åtkomst genom länk. Då ingår även webverktyg såsom höjdkontroll, sektioner, volymer , lager med egen kart/ritning pålagd mm.

Tjänster

Drönarscanning

kontroll Utförande

Lägg på era ritningar på utfört arbete och stäm av allt ifrån mått, höjder eller volymer.

Ta ett snitt eller en sektion var ni vill i modellen.

Drönarscanning

Entreprenad Scanning &
Digital tvilling

Följ upp framdriften med centimeternoggrannhet på anläggningsarbeten eller konstruktioner

Upprätta ”As-built handlingar” utifrån Drönarscannade  kartor och lägg på grundkartor eller ritningar

Drönarscanning

Volym mätning energilager och material

Extremt noggranna mätningar med miljontals inmätta punkter xy & z led ger er en sann bild av volymer i lager eller bedömning om schakt, spräng eller andra massor före under och efter arbetet

Drönarscanning

Vindkraft

Scanna och gör karta med flera hundra miljoner inmätta punkter som ger en bra bild på utfört arbete eller mät kurvor/krön innan Trialrun. Även besiktning av blad/ naceller eller torndelar utföres med zoom-objektiv och programmerad flygning

Drönarscanning

Infrastruktur Kartering & sektioner

Stäm av befintliga förutsättningar med centimeternoggrannhet och upptäck eventullla hinder som tillförts. Gör egen och uppdaterad grundkar

Följ upp pågående arbeten med höjder, sektioner, tillförda /avgående volymer eller använd scannat underlag som Relationshandling och mät in & spara som Cad-fil om så önskas

Drönarscanning

Skogskarta & Barkborreinventering

Inventera skog & barkborre, skador, vindfällor mm genom våra snabba ortofoton. I samarbete med Global Forester kan vi även arbeta tillsammans med era Skogskartor och lagra allt på server för framtida behov och fjärrbedömning av material

Drönarscanning

Telekom

Vi gör både utsikt-analys vid nyetablering samt inspektionsmodeller på Mast & telekom utrustning

Drönarscanning

Besiktning

Med HD kvalitet filmar och fotograferar vi svåråtkomliga byggnadsverk såsom fasader, broar, dammar, vindkraftverk, tak, industrikomponenter mm

Drönarscanning

Golfbanor scanning &
3D modell

Genom programmerad flygning och Fotogrammetri skapar vi exakta modeller av er Golfbana. Kan användas som underlag till tävlingar, avrinningsanalys, baninformation, Simulator, planering åtgärder eller ombyggnation. 100 miljoner inmätta punkter i er dator!

VOLYMBERÄKNING
3D MODELLER ELLER KARTA?

Genom programmerad flygning scannar vi ert arbetsområde och skapar 3D modeller & kartor i ert lokala koordinatsystem som ni enkelt når genom vår Webportal. Portalen innehåller många lättanvända verktyg för mätning av volymer, areor, sektioner lutning mm. och ni kan enkelt följa upp över tid med nya scanningar. Filerna vi levererar använder ni även i era CAD eller Revit-program för fortsatt arbete och uppföljning

VÅR PORTAL- ERT VERKTYG

Då både våra högupplösta kartor och 3D modeller ofta kräver kart eller Cad-program för arbeta med erbjuder vi alla våra kunder en Webportal för att komma åt och enkelt kunna arbeta med sitt material på vilken dator som helst. Vi delar ut en unik webbadress där ni kan nå ert projekt och enkelt arbeta med längd, sektion eller volym-mätning, göra noteringar eller att vi lägger på era ritningar eller kartor som ett lager.

DRONARSCAN.SE = DRÖNARTJÄNST SVERIGE AB

Historik

Drönartjänst har sedan 2012 erbjudit professionella Drönartjänster över hela Sverige med totalt 27 operatörer. Dronarscan.se är vår portal för att erbjuda kvalificerade mät och scanningstjänster.

Webverktyg

-Håll in Vänsterklick med mus och dra i modellen nedan för att flytta

-Håll in Högerklick med mus och dra i modellen nedan för att rotera

-Scrolla med musknappen för att zooma

Välj ”klicka här” för att prova alla verktyg

Testa webverktyg: Mäta Volymer

Testa Webverktyg: kontroll utförande

Testa webverktyg: Jämförläge

Drönarscanning Sverige

Testa Webverktyg: Golfbanor

Dronarscan.se är en del av Drönartjänst Sverige AB som ingår i Onsalagruppen AB

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå